Kliknij aby zobaczyć więcej produktów. Zamknij
Nie znaleziono produktów.

WARUNKI REKLAMACJI

1.1      AMIX ponosi odpowiedzialność za wady produktu na podstawie ustawy.

1.2      Wszystkie towary przedstawiane w sklepie internetowym są nowe i wolne od wad. Kolorystyka produktów wyświetlanych na monitorze może odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów, co nie stanowi podstaw do reklamacji.

1.3      Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres AMIX podany w Regulaminie. Formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu zostaje także doręczony Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Wyłączone jest składanie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.

1.4      Reklamacja powinna zawierać:

1)    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

2)    oznaczenie umowy i datę zawarcia umowy dotyczącej towaru, w którym stwierdzono wady z powołaniem się na fakturę VAT lub paragon, których kopia powinna być załączona do reklamacji,

3)    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

4)    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis wady, datę i okoliczności jej stwierdzenia.

1.5      Reklamacji nie podlegają wady lub uszkodzenia spowodowane przez Kupującego, w tym uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego montażu lub używania towaru.

1.6      AMIX rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej postaci.

1.7.     W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przy zachowaniu warunków przewidzianych w ustawie. Może on także wybrać żądanie usunięcia wady towaru albo wymiany go na wolny od wad - w obu wypadkach przy zachowaniu warunków ustawowych.

1.8      W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi poniesione przez niego koszty dostarczenia wadliwego towaru do AMIX. AMIX nie przyjmuje przesyłek kierowanych do niego „za pobraniem”.

 

ZAŁĄCZNIK Nr. 1 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

ZAŁĄCZNIK Nr. 2

WARUNKI PRZYJĘCIA REKLAMACJI

Menu

Menu

Kliknij aby zobaczyć więcej produktów. Zamknij
Nie znaleziono produktów.