Kliknij aby zobaczyć więcej produktów. Zamknij
Nie znaleziono produktów.

WARUNKI REKLAMACJI

1.1      AMIX ponosi odpowiedzialność za wady produktu na podstawie ustawy.

1.2      Wszystkie towary przedstawiane w sklepie internetowym są nowe i wolne od wad. Kolorystyka produktów wyświetlanych na monitorze może odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów, co nie stanowi podstaw do reklamacji.

1.3      Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres AMIX podany w Regulaminie. Formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu zostaje także doręczony Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Wyłączone jest składanie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.

1.4      Reklamacja powinna zawierać:

1)    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

2)    oznaczenie umowy i datę zawarcia umowy dotyczącej towaru, w którym stwierdzono wady z powołaniem się na fakturę VAT lub paragon, których kopia powinna być załączona do reklamacji,

3)    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

4)    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis wady, datę i okoliczności jej stwierdzenia.

1.5      Reklamacji nie podlegają wady lub uszkodzenia spowodowane przez Kupującego, w tym uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego montażu lub używania towaru.

1.6      AMIX rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej postaci.

1.7.     W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przy zachowaniu warunków przewidzianych w ustawie. Może on także wybrać żądanie usunięcia wady towaru albo wymiany go na wolny od wad - w obu wypadkach przy zachowaniu warunków ustawowych.

1.8      W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi poniesione przez niego koszty dostarczenia wadliwego towaru do AMIX. AMIX nie przyjmuje przesyłek kierowanych do niego „za pobraniem”.

1.9      Formularz reklamacyjny należy wysłać na adres e-mail reklamacje@amix.pl bądź na adres AMIX Sp. K. ul. Szosa Knyszyńska 6, 15-694 Fasty, Białystok.

 

ZAŁĄCZNIK Nr. 1 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

ZAŁĄCZNIK Nr. 2

WARUNKI PRZYJĘCIA REKLAMACJI

Menu

Menu

Kliknij aby zobaczyć więcej produktów. Zamknij
Nie znaleziono produktów.