Kliknij aby zobaczyć więcej produktów. Zamknij
Nie znaleziono produktów.

Polityka Cookies

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w związku z Państwa aktywnością w sklepie internetowym pod adresem https://amix.pl/ związaną z rejestracją konta, subskrypcją newslettera lub dokonanym zakupem właściciel ww. sklepu internetowego przetwarza Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Maria Konik oraz Jan Bietkał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMIX Sp. K. Konik, Bietkał , z siedzibą z siedzibą w Fasty, Białystok, ul. Szosa Knyszyńska 6, email: amix@amix.pl , tel.: +48 85 742 14 75

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując

Państwa o tym, że:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

1. koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

2. koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

3. Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

4. prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres:

1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

2. posprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),

3. wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),

4. do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

5. do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: instytucje finansowe, agenci handlowi, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

· żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

· żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

· żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,

· żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

· przenoszenia danych osobowych,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego,

· prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Informujemy również, że mogą Państwo zarządzać swoimi danymi w sklepie http://amix.pl/ logując się na utworzone wcześniej już konto. Przechodząc do zakładki moje konto mogą Państwo zarządzać swoimi danymi takimi jak adresy, subskrybcje newslettera oraz inne zgody W przypadku uzyskania większej ilości informacji można wysłać wiadomość na adres administrator@amix.pl bezpośrednio do administratora danych.

Menu

Menu

Kliknij aby zobaczyć więcej produktów. Zamknij
Nie znaleziono produktów.